0216 412 58 43 - 0506 175 89 75
Ümraniye - İstanbul
Her Gün 9:00 - 18:00

Dünya ve Türkiye çapında en yaygın kullanılan Viyana Test Sistemi

Sıkça Sorulan Sorular

Psikoteknik nedir?

Karayolları Taşıma Yönetmeliği Madde 36-d bendine göre; yük, yolcu ve eşya taşımacılığı yapan sürücülerin beden ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporudur.
Ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Karayolları Trafik Yönetmeliği madde 79’a göre; ceza puan aşımı, alkol veya keyif verici maddeler altında araç sürme ve hız ihlali sonucu ehliyetlerine farklı sürelerde el konulan sürücülerin ehliyet iadesi kapsamında psikiyatrik muayeneden de geçerek alması gereken bir değerlendirmedir.

Psikoteknik raporu herkes alabilir mi?

Ticari araç sürücülerinin ve ehliyetine el konulmuş olan sürücülerin alması gereken bir rapordur. Ancak, bazı kurumlar, özellikle araç kullanımı ile ilgili işe alımlarda psikoteknik raporu istemektedir.

Psikiyatri muayenesi yaptırmak zorunda mıyım?

Kişinin beden ve ruh sağlığını raporlanması 1219 sayılı Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 13. Maddesine göre doktorlara yetki verilmiştir. Bu nedenle, uygulanan psikoteknik raporunun başarılı sayılabilmesi için son değerlendirmeyi psikiyatri uzmanı yapmaktadır. Psikolog tarafından imzalanan psikoteknik raporunun geçerli olabilmesi için teste girdikten otuz (30) gün içerisinde bir psikiyatri uzmanına giderek muayene olunması gerekmektedir.

Psikoteknik raporu kaç yıl geçerlidir?

Yetkili merkezlerden alınmış olan psikoteknik raporu, psikolog ve psikiyatri imza onayından geçtikten sonra 5 yıl boyunca geçerlidir.

Kart basımı var mı? Kartlar geçerli mi?

Geçmiş senelerde uygulanan kart sistemi, Nisan 2016’dan beri geçersizdir. Her zaman geçerli olan, psikolog ve psikiyatri tarafından imzalanıp onaylanan test sonuç raporudur.

Psikoteknik raporu almak için ne yapmam gerekiyor?

İl Sağlık tarafından ruhsatlandırılarak yetkili merkez ruhsatına sahip olan değerlendirme merkezlerinden randevu alarak ehliyet ve nüfus cüzdan kimliğiniz yanında olacak şekilde teste girebilirsiniz.

Psikoteknik testini hangi test sistemi ile veriyorsunuz? Farklı sistemden almam sorun olur mu?

Merkezimizde bulunan cihaz, Viyana Test Sistemi (VTS) uygulamaktadır. Dünya ve Türkiye çapında en yaygın kullanılan Viyana Test Sistemi (VTS); çeşitli dikkat, konsantrasyon ve algı becerilerini ölçen, bilgisaqyar destekli psikolojik değerlendirme aracı olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, Türkiye genelinde uygulanan Trafikent ve ALG test sistemleri de mevcuttur. Bakanlık tarafından bu üç sistemden tanınmaktadır, herhangi bir sistemden aldığınız rapor sonucu geçerli olacaktır.

Test toplam ne kadar sürüyor, ne ölçüyor?

Psikoteknik testi toplam 9 testten oluşmaktadır ve yaklaşık 1 saat 15 dk sürmektedir. Kişinin; zihinsel yetenek ve becerilerini, psikomotor yetenek ve becerileri ile uyum,tutum, öfke gibi kişilik özelliklerini ölçmektedir.

Rapor sonucuna itiraz edebilir miyim?

Evet, Resmi gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, kişi verilen rapora 30 gün içerisinde il sağlık müdürlüğüne itirazda bulunabilir. İl sağlık müdürlüğü son karar için kişiyi daha önce psikoteknik uygulamış olan başka bir merkeze, başka merkez yoksa aynı merkeze rapor tarihinden itibaren 3 ay geçince gönderir. Kişiye psikoteknik test uygulaması sırasında İl Sağlık müdürlüğünden gözlemci bulundurulur. İl Sağlık tarafından belirlenen sağlık kuruluşunda pskiyatrik muayenesi yapılmak üzere gönderilir. İki rapor sonucu arasında fark var ise sonuncu rapor geçerli sayılmaktadır.

İkinci değerlendirme sonucunda da başarısız olan veya otuz gün içinde itiraz etmeyen kişiler iki yıl süre ile psikoteknik değerlendirmeye giremezler.